Polityka jakości

Polityka Jakości Firmy MABO Sp. z o.o.

Głównym celem Polityki Jakości jest zapewnienie, że produkowane przez nas wyroby i świadczone usługi spełniają potrzeby i wymagania  Klientów, a nasze postępowanie służy realizacji  tego celu
Podstawowym celem naszej działalności jest świadczenie usług z zakresu obróbki metali produkcja konstrukcji stalowych wysokiej jakości w akceptowalnej cenie. 
 

Cele te realizujemy poprzez:

 • Zatrudnienie pracowników o niezbędnej wiedzy teoretycznej, kwalifikacjach zawodowych i wysokich umiejętnościach praktycznych, dążąc do ciągłego ich doskonalenia. 
 • Terminowe i fachowe produkowanie wyrobów według zleceń naszych Klientów. 
 • Terminowe i fachowe świadczenie usług oparte na stosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. 
 • Stworzenie takich warunków dla Klienta, aby w ramach swojej specjalizacji zaproponować najlepszą ofertę spełniającą jego obecne i przyszłe wymagania. 
 • Określenie odpowiedzialności i uprawnień dla kierownictwa każdego szczebla zarządzania oraz bezpośrednich wykonawców za jakość wykonywanych wyrobów i świadczonych usług. 
 • Ciągłe śledzenie i stosowanie w naszej działalności aktualnych wymagań przepisów, norm i innych regulacji prawnych, a także postępu technicznego. 
 • Korzystanie tylko ze sprawdzonych dostawców dostarczających materiały i usługi wymaganej jakości. 

Niezmiennymi elementami naszej działalności, wyznaczającymi kierunki rozwoju są:

 • Najwyższa jakość oferowanych wyrobów i usług.
 • Wieloletnie doświadczenie zdobyte w branży obróbki metalu.
 • Zrozumienie i spełnienie potrzeb i oczekiwań obecnych i przyszłych Klientów.

Zobowiązujemy się do:

 • Ustanowienia i aktualizowania szczegółowych celów dotyczących jakości na wszystkich poziomach zarządzania i dla wszystkich funkcji.
 • Nieustannego doskonalenia skuteczności funkcjonowania w naszej firmie systemu zarządzania jakością.
 • Uświadamiania pracownikom znaczenia spełniania wymagań Klientów i wymagań przepisów oraz tworzenia warunków zaangażowania całego personelu w osiąganie celów.

Wdrażając i utrzymując system jakości według aktualnej wersji Normy PN-EN ISO 9001, potwierdzamy wiarygodność podejmowanych przez nas działań i uzyskiwania w efekcie zamierzonych rezultatów. 

Misja Wizja MABO Sp. z o.o.

Naszą misją jest rozwój w branży wyrobów metalowych oraz dostarczanie solidnych, innowacyjnych produktów i usług. Realizujemy ją poprzez elastyczne podejście do potrzeb klientów oraz ciągłe doskonalenie kadry i procesów w przyjaznym i bezpiecznym środowisku pracy.

Chcemy być wiodącą firmą o uznanej marce w segmencie słupów i bramownic na rynku polskim, liczącym się producentem osprzętu kolejowego, złożonych konstrukcji stalowych w kraju i za granicą. Rzetelnym partnerem w zakresie świadczonych usług. Firmą zorientowaną na pracowników i klientów, z dumą czerpiącą ze swojego doświadczenia, ceniącą to kim jesteśmy i co tworzymy.

Prezes Zarządu
Piotr Bober